Algemene voorwaarden worden momenteel aangepast ivm nieuwe producten die toegevoegd zijn

Garantie

Circuitpics.nl hanteert geen inruiltermijn. Aangezien de producten digitaal en afgedrukt worden verstrekt kunnen deze helaas niet teruggestuurd worden. Mocht u om welke reden dan ook de bestanden niet meer hebben dient u zsm contact op te nemen met circuitpics.nl zodat we u een kopie kunnen verstrekken.
De bestanden worden minimaal een jaar bewaard.

——————————————————————————–

Leveringsvoorwaarden

1. Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Circuitpics.nl bij wie u via deze website foto’s bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten heeft besteld, van Circuitpics.nl langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

4. Betalingsmethoden
Circuitpics.nl accepteert de volgende betalingsmethoden: vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro.

5. Betaling & levering
Na ontvangst van uw betaling zult u een bevestigingsemail ontvangen van Circuitpics.nl. Dit is tevens uw bewijs van betaling. Uw order wordt daarna zsm op het aangegeven emailadres/adres bezorgt.

Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na besteldatum is ontvangen wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

6. Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen.

7. Retournering
Retournering is helaas niet mogelijk

8. Bescherming van uw privacy
De aan Circuitpics.nl ter beschikking gestelde naam en adresinformatie worden, evenals uw bank- of gironummer, uitsluitend ten behoeve van de bestelling en de eigen administratie gebruikt. De door u opgegeven gegevens worden nergens op onze website bewaard en zullen uitsluitend worden gebruikt om u uw bestelling toe te zenden. Uw informatie wordt 100% vertrouwelijk behandeld en onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking gesteld.

9. Publicatie
Publicatie van bestelde foto’s incl. watermerk/stempel is vrij toegestaan in de volgende vormen: publicatie op eigen website, publicatie op forums, afdrukken op papier en canvas.
Publicatie van bestelde foto’s incl. watermerk/stempel op bijvoorbeeld motorsportwebsites, motormagazines moet ten alle tijden overlegd worden met Circuitpics.nl
Publicatie is niet toegestaan van: niet bestelde foto’s op Circuitpics.nl die als voorbeeld geplaatst zijn en de foto’s die aangeboden worden voor de verkoop.
Circuitpics.nl behoudt het recht om foto’s te gebruiken voor eigen publicatie en bovengenoemden etc.

10. Klachten
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Circuitpics.nl en u is het Nederlandse recht van toepassing. Mocht u klachten hebben over de wijze van afhandeling van de bestelling of de levering , dan verzoeken wij u Circuitpics.nl zo spoedig mogelijk te informeren zodat een oplossing kan worden gezocht.